Prenumerera

För medlemmar i Jusek ingår Jusektidningen Karriär i medlemsavgiften.

För andra kostar tidningen 200 kr för ett år (8 nr). Beställ via Tidningstorget eller med ett mejl till red@tidningenkarriar.se. 

Vi skickar gärna ett gratis provnummer!