Redaktionella riktlinjer

Antagna av Juseks förbundsstyrelse den 28 februari 2008.

Juseks uppgift är att stärka medlemmarnas ställning och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För medlemstidningen innebär det att spegla, kommunicera och belysa medlemmarnas villkor i arbetslivet. Det gäller allt från löner och arbetsvillkor, arbetsrätt, arbetsmarknad och arbetsmiljö till samhällsfrågor och samhällsförändringar som påverkar medlemmarnas arbetsliv.

Kvalitén på medlemstidningen säkerställs genom att tidningen görs med journalistiska metoder och principer. Medlemstidningen redigeras och komponeras av redaktionen och har en självständig ställning inom förbundet. Det innebär att chefredaktören är tidningens utgivare och har det fulla ansvaret för tidningens innehåll. Chefredaktören leder och ansvarar för arbetet på Medlemstidningens redaktion.

Tryckfrihetslagstiftningen är tidningens rättsliga grund. Spelregler för press, radio och tv är dess etiska grund. Som annonsorgan följer medlemstidningen gällande regler om marknadsföring och textreklam.

Medlemstidningen kan även innehålla information och annonser från Jusek. Omfattningen och placeringen av förbundsinformationen i medlemstidningen regleras årligen i samband med framtagande av verksamhetsplan och budget.