Kontakt


Jusektidningen Karriär

Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

Sofia Callius - chefredaktör & ansvarig utgivare
Växel: 010 303 75 00
Mobil: 070-6730666
Mejl: sofia.callius@akavia.se

Prenumerationsärenden och adressändring

Kontakta: medlem@akavia.se

Akavia

Postadress: Box 5167, 102 44 Stockholm
Besöksadress: Esplanaden 3A, 172 67 Sundbyberg
Växel: 010 303 75 00

Annonssäljare:

Erik Tingström, Newsfactory 
08 505 73 812 
erik.tingstrom@newsfactory.se