Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till Tidningen karriär

Jusektidningen Karriär
C/O OTW
Box 3265
103 65 Stockholm
Växel: 08-50 55 62 00 

Sara Wilk, chefredaktör & ansvarig utgivare
sara.wilk@otw.se 0709-94 58 34

Pressmeddelanden och nyhetsbrev: info@tidningenkarriar.se
E-post till redaktionen: red@tidningenkarriar.se 
Adressändring: medlem@jusek.se

Prenumerationer 

Jusek
Postadress: Box 5167, 102 44 Stockholm
Besöksadress: Nybrogatan 30, Stockholm 
Växel: 08-665 29 00 

Annonssäljare:
Textannonser i papperstidningen och webbannonser (förutom platsannonser):
Josefine Blomquist, Adviser, 070-164 67 59, josefine@adviser.se

Platsannonser i papperstidningen och på tidningenkarriar.se:
John Klockhoff, Jobbdirekt, 08-650 69 20, jobb@jobbdirekt.se