Sjukfrånvaron minskar i staten

För tredje året i rad minskar sjukfrånvaron i staten, visar en sammanställning som Statskontoret har gjort. Även långtidsfrånvaron minskar jämfört med tidigare år.

Sjukfrånvaron stod för ungefär 3,8 procent av den tillgängliga arbetstiden på statliga myndigheter under 2019. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018, skriver Statskontoret som har sammanställt sjukfrånvarostatistiken från 201 myndigheter.

Även andelen långtidsfrånvaro har minskat från 52,4 procent 2018 till 51,3 procent i fjol.

Bland de kvinnliga anställda minskade sjukfrånvaron med 0,2 procent under 2019 och uppgick till 5 procent. Samma siffra för männen är 2,5 procent.