”Vårt sämsta scenario är drygt 3 procent arbetslösa”

Patrik Nilsson är ny samhällspolitisk chef på Akavia sedan den 1 mars. Här ger han en analys av coronakrisen och hur den påverkar medlemmarna.

När Akavia och Civilekonomerna bildade Akavia vid nyår skapades den nya enheten Politik och profession. Den leds av Patrik Nilsson, tidigare chef för analys och opinion på företagarorganisationen Företagarna. Han fick en tuff start på sin nya tjänst.

– Krisen som kom med corona är fruktansvärd på alla sätt och vis. För en del medlemmar, bortsett från de som jobbar med coronarelaterade frågor, resulterar det ekonomiska läget i varsel och påföljande arbetslöshet. Det gäller att vi motverkar det vi kan men också att vi försöker hjälpa de som får problem – både i ögonblicket de blir uppsagda och på vägen fram till nästa jobb.

Förbundet har arbetat med att ta fram olika arbetslöshetsscenarier för medlemsgrupperna, samtidigt som man genomfört en medlemsundersökning kring coronapandemins effekter.

Patrik Nilsson konstaterar att Akavias professioner i en jämförelse med flera andra fackförbunds yrkesgrupper inte drabbats lika hårt 
av arbetslöshet.

– Vi har dock medlemmar i alla branscher, som i hårt utsatta hotell-, restaurang- och turistbranschen. Men när finansminister Magdalena Andersson (S) i sitt sämsta scenario förutspår 13 procents arbetslöshet i riket så ligger vårt sämsta scenario på drygt 3 procent arbetslösa. Det är en väldigt stor skillnad, samtidigt som 3 procent är en högre siffra än vi noterade under finanskrisen 2008–2009. I dag är ungefär 1 procent av Akavias medlemmar arbetslösa.

Hur ser ni att medlemmarna påverkas på kort sikt?
– Nu måste vi se till att så många jobb som möjligt finns kvar och att vi hjälper de medlemmar som riskerar arbetslöshet längre fram, blir varslade eller uppsagda. Korttidsarbete omfattar många av våra permitterade medlemmar. Där har Akavia signerat kollektivavtal som möjliggör det.

– Många medlemmar i samhällsviktiga sektorer har en pressad arbetssituation i dag. Det gäller exempelvis rättsväsendet, Arbetsförmedlingen och tjänstemän på Regeringskansliet. Processer och beslut som normalt tar lång tid påskyndas. Tjänstemännens roll blir också mycket större i det här läget.

… och på lite längre sikt?
– Ja, den som vågar säga det … arbetslösheten som skapas, i hög grad inom privata sektorn, beror inte på strukturella anledningar utan på konsekvenserna av coronavirusets utbredning. Mycket handlar om hur länge det här pågår och därför är det svårt att förutse. När konsumtionen i samhället går upp faller pendeln tillbaka ganska snabbt eftersom vi inte hade en strukturellt dålig ekonomi.

– Om man ska se något positivt så förändras många beteenden mellan oss. Betyder det här att digitaliseringen får en extra skjuts? Får vi ett bättre perspektiv på klimatfrågorna i och med förändrad konsumtion? Kommer vi att resa mindre? Kommer vi att arbeta mer på distans?

Akavia hjälper medlemmarna med stödåtgärder och trycket på medlemsrådgivningen är hårt.

– Många frågar om inkomstförsäkringen. Oavsett varselsituation ser många av våra medlemmar om sitt hus. Det är ännu mer påtagligt i och med att vi har en stor medlemstillströmning. I slutveckorna av mars hade vi mer än dubbelt så många ansökningar som normalt.

Vilka frågor driver förbundet under den pågående pandemin?
– Innan krisen utbröt var jag passionerat intresserad av – och det är jag naturligtvis fortfarande – en fråga som utgör Akavias hjärta; kunskap, bildning och vetenskapsidealen som vi i grund och botten vill att samhället och politiska beslut ska fattas på. Jag kan tycka att en positiv effekt av corona är att förtroendet för myndigheter har ökat under den här perioden, vilket talar för de ideal våra medlemmar står för: det akademiska och kunskapsorienterade. Genomtänkta beslut och analys i stället för åsikt.

Vilka fler frågor planerar ni att 
driva framåt?
– I grund och botten vill vi förbättra världen både för och med våra medlemmar. Vi är å ena sidan en traditionell facklig organisation. Alla ska få utväxling på sin utbildning, det ska synas både i lönekuvertet och utvecklingsmässigt när man har tagit en akademisk examen. Men vi är också intresseorganisationen Akavia som för fram våra professioners ideal för att skapa ett bättre Sverige. Andra fokusfrågor är förbättrad utbildningskvalitet och en moderniserad arbetsmarknad som bättre matchar behoven. Rättspolitiken är viktig och vi vill se en fungerande och väl rustad rättskedja, säger Patrik Nilsson.