"Viktigaste kompetensutvecklingen sker i vardagen"

Kompetensutveckling handlar inte bara om att åka på kurs. Att skapa förutsättningar för kolleger att lära av varandra är minst lika viktigt, tror Tomas Höglund, utvecklingsdirektör på Kronofogden.

Hur du ser på betydelsen av kompetensutveckling?

− För vissa nyckelfunktioner och områden kan utbildning vara avgörande, men vi jobbar framför allt med att bredda och föra över kompetens som enstaka medarbetare har expertkunskap i. Min erfarenhet är att den viktigaste kompetensutvecklingen sker i vardagen tillsammans med kolleger, och att jag som chef behöver skapa förutsättningar för det.

"Jag lyssnar och är nyfiken mot de flesta jag möter"

Hur gör du själv?
− Jag lyssnar och är nyfiken mot de flesta jag möter, oavsett om det är på jobbet eller privat. I min roll är det också väldigt viktigt att jag har medarbetare som har i uppdrag att hålla sig uppdaterade och hjälpa både mig och organisationen att ligga i framkant.