”Många har en bild av att de ska kunna allt från dag ett”

Juridik är en färskvara, konstaterar advokaten Sargon De Basso. Han tror att det viktigaste lärandet sker runt lunchbord och under fikastunder. "Inget utbildningsprogram är bättre än en arbetsplats där medarbetarna vågar prata, diskutera och är nyfikna på förändringar", säger han

Sargon De Basso är känd för att ha drivit flera uppmärksammade mål och är aktuell med boken Till mitt försvar. Han hörs ofta i samhällsdebatten och tror på samtal som en del av ett ständigt lärande.

På hans advokatfirma De Basso sker kompetensutvecklingen bland annat genom interna föredrag och gästande externa experter, fast de dagliga samtalen mellan kolleger har lika stor betydelse, tror han.

− Under småpratet och vardagsskvallret snubblar vi över viktiga rättsfall och kriminal­tekniska frågor. Vi stöter frågorna, hittar angreppssätt och försöker navigera oss fram till ett vettigt sätt att förhålla oss till det nya, säger han.

Att närma sig det man inte kan med nyfikenhet är viktigt, tror han. Han upplever att många ställer väldigt höga krav på sig själva, vilket riskerar att bli ett hinder för utveckling.

− Många har en bild av att de ska kunna allt från dag ett men känslan på examensdagen från universitet är ”nu ska jag ut i arbetslivet och jag kan ingenting”. Det riskerar att ge prestationsångest, negativ energi och i förlängningen dålig hälsa, säger han och tillägger att det är arbetsgivarens ansvar att skapa ett klimat som främjar lärande.

"Föreläsningar som förmår advokaten att tänka utanför boxen, som inspirerar, ingjuter självförtroende och patos är vad vi behöver i större utsträckning".

För att bli en framgångsrik advokat räcker det inte med fördjupad fackkunskap utan det behövs även utbildningar som utvecklar individen, tror Sargon De Basso.    

− Föreläsningar som förmår advokaten att tänka utanför boxen, som inspirerar, ingjuter självförtroende och patos är vad vi behöver i större utsträckning, säger han.

Som chef, hur viktigt tycker du det är att anställda tar ansvar för sin kompetensutveckling?

− Varje medarbetare bör fråga sig på vilket område man behöver utvecklas för att nå sin potential, men det är lika viktigt att anställda vågar kommunicera detta till arbetsgivaren. En sund arbetsgivare fattar beslut som främjar den enskildes och arbetsplatsens utveckling. Väldigt ofta går intressena hand i hand.