”Du behöver alltid uppdatera dina skills”

“A rolling stone gathers no moss.” Det är kommunikatören Christina Knights motto när det gäller kompetensutveckling. Hon är creative director på kommunikationsbyrån The Amazing Society.

Vilken betydelse har kompetensutvecklingen inom kommunikationsområdet?

− Vidareutbildning är avgörande för att vara relevant och intressant gentemot sina målgrupper. Även om du behärskar grunderna i ditt hantverk behöver du alltid uppdatera dina skills. Det kan röra sig om digitala verktyg och mediamöjligheter men likaväl omvärldsanalys, trendspaningar och strategiska modeller.

"Kreativt uppdaterar jag mig genom kultur, film, litteratur, musik och konst".

Hur gör du för att hålla dig uppdaterad?

− Jag är med i digitala forum som rör mitt gebit, deltar i och anordnar seminarier och workshops, läser fackpress och facklitteratur och resonerar oavbrutet med kunder och kolleger. Kreativt uppdaterar jag mig genom kultur, film, litteratur, musik och konst.