"Lärandet sker i vardagen"

Ibland kan det vara svårt att hinna med kompetensutvecklingen, men den som inte utvecklas halkar efter och blir förbisprungen av konkurrenter. Det menar Caroline Farberger, vd på Ica Försäkring.

− Det är lätt att hamna i en daglig ruljans med allt som behöver göras, men man måste lyfta blicken och fråga sig vart branschen är på väg.

"Spontana feedbacksamtal med en kollega över en kopp kaffe kan vara guld värt".

Hur håller du dig uppdaterad?

− Den största delen av lärandet sker i vardagen genom att jag löpande engagerar mig i nya frågor. Jag fyller också på genom att nätverka med både kolleger och externa personer och resonerar med dem kring hur de löser olika situationer. Jag försöker ta vara på feedback från min chef och andra kolleger. Spontana feedbacksamtal med en kollega över en kopp kaffe kan vara guld värt.

– Jag kompletterar också med formell utbildning i form av konferenser om till exempel nya affärsmodeller och digitalisering. Att bjuda in en konsult för en dragning i ledningsgruppen kan också ge bra inspiration och nya intryck.