”Vi måste äta elefanten i små bitar"

Rekryteringsbolaget TNG har under flera år fokuserat på fördomsfri rekrytering – och i det arbetet har kontinuerlig kompetensutveckling varit viktigt, konstaterar vd:n Åsa Edman Källströmer.

Med siktet inställt på fördomsfri rekrytering har TNG testat många nya grepp. De har bland annat utvecklat digitala rekryteringsverktyg, till exempel en robot som kan genomföra intervjuer.

− Vi vet att talanger ibland väljs bort på fel grunder: de anses för gamla, har fel kön, är inte tillräckligt attraktiva eller något annat. Sådana misstag har vi inte råd med om vi vill rekrytera rätt personer, säger Åsa Edman Källströmer.

Förr räckte det att utbilda rekryterare i intervjuteknik, men det fungerar inte längre, förklarar hon. Den snabba digitala utvecklingen och den nya kunskapen om hur man matchar rätt person till rätt jobb ställer nya krav på branschen, menar hon. 

− Vi insåg tidigt att om vi vill rekrytera fördomsfritt måste vi göra saker på nya sätt och därför har kompetensutvecklingen varit extra viktig, säger hon.

Hur ser kompetensutvecklingen ut på TNG?

– Vi har bland annat haft utbildningar om diskrimineringslagen, fast om man verkligen vill utmana sina egna fördomar räcker det inte att gå någon enstaka kurs. Det krävs ett löpande arbete där man får träna på att se sina egna beteenden. När vi började jobba med fördomsfri rekrytering 2012 anlitade vi en expert inom diskrimineringslagstiftningen. Hon följde och stöttade oss i den här processen och hon är fortfarande kvar och utbildar vår personal.

"Jag går på techmässor och seminarier, nätverkar och läser mycket".

Hur gör du själv för att hålla dig uppdaterad?

− Jag lägger stort värde i att försöka ligga i framkant och förstå vad som kommer framöver. Vad är nästa steg? Jag går på techmässor och seminarier, nätverkar och läser mycket.

Vad är det svåraste med att få till kompetensutvecklingen, som du ser det?

− Att hitta tiden. Du måste få in det i jobbet. Jag tror generellt inte att vi behöver långa utbildningar utan snarare korta injektioner som skapar energi. Vi måste äta elefanten i små bitar.