Åtta röster: Så slipar vi vår kompetens

Arbetslivet förändras snabbare än någonsin och vidareutbildning tycks bara bli viktigare. Vi frågar åtta personer om deras syn på kompetensutveckling – och hur de gör för att hålla sig à jour.