"Vi är inställda på att det här kommer att ta tid"

På Regeringskansliet är ingenting sig likt sedan smittspridningen av covid-19 tog fart. En stor andel av medarbetarna jobbar på distans. "Om vi ska jobba så här på längre sikt behöver vi säkerställa hållbarhet i arbetsmiljön, effektiviteten och trivsel", säger Jesper Svarén, ordförande för Saco-S på Regeringskansliet.

Hur ser arbetssituationen ut just nu?
– Större förändringar i samhället ställer ofta krav på agerande från Regeringskansliet, så det är inget unikt för oss med extra arbetsinsatser. I detta fall är fler av oss berörda än vanligt. Men samtidigt försvann fokus från vissa politikområden och några kolleger fick mindre att göra.

– En stor majoritet av de Stockholmsstationerade kollegorna jobbar nu på distans. Så här långt har det gått bra och videomötena i vår egen verksamhet fungerar väl.

Vilka frågor får ni från Saco-S medlemmar?
– Ungefär 60 procent av Regeringskansliets cirka 4 700 anställda är Saco-S-medlemmar. Vi var beredda på många frågor till oss förtroendevalda, men har förekommit de flesta genom information i specialutskick och nyhetsbrev till medlemmarna. Vi har medverkat till att kommunikationen från arbetsgivarhåll har varit tydlig och tillförlitlig.

"Förutom digitala hjälpmedel, vad kan vi begära när det gäller ergonomi i hemmet?"

Är det ett krav eller rekommendation att arbeta på distans?
– Vi respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendation och verkar för en stor restriktivitet när det gäller att komma till arbetsplatsen. Utgångspunkten är att arbetet ska bedrivas i hemmet, men om man behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter ska man få komma in och arbeta. Var och en behöver ta ansvar för att inte bidra till smittspridning, men eftersom vi bedriver samhällskritisk verksamhet behöver vi också ta hänsyn till att arbetet ska kunna utföras på ett verkningsfullt och säkert sätt.

Hur tänker du kring arbetet framåt?
– Detta är ingen tillfällig kris. Utmaningen är större och annorlunda jämfört med att kavla upp ärmarna och arbeta hårt under en kortare krissituation. Om vi ska jobba så här på längre sikt behöver vi säkerställa hållbarhet i arbetsmiljön, effektiviteten och trivsel. Det kommer antagligen att fortsätta ställa nya krav på oss. Förutom digitala hjälpmedel, vad kan vi begära när det gäller ergonomi i hemmet? Nya frågor lär uppstå under resans gång.

– Den här perioden har lärt oss att arbeta på ett annat sätt och tränat oss till en medvetenhet och beredskap vi inte hade tidigare. Vi är inställda på att det här kommer att ta tid. Det är inte heller säkert att det här är den sista krisen av det här slaget under det här decenniet. Nu har vi i alla fall fått en ordentlig övning.