"Det är väldigt tufft"

På redan hårt ansträngda Arbetsförmedlingen ökade trycket än mer när coronakrisen ledde till att tiotusentals personer varslades på kort tid. Myndighetens Saco-S-ordförande Helén Justegård berättar hur medlemmarna påverkas och hur man klarar anstormningen av nyinskrivna.

Helén Justegård.

 

Hur ser arbetssituationen ut just nu?
– Det är väldigt tufft och har varit så sedan det stora varslet på myndigheten 2019. Coronakrisen har lett till många varslade och antalet arbetssökande har ökat lavinartat under våren. Totalt har omkring 122 000 personer skrivit in sig som arbetslösa under mars och april. Sedan en tid styr vi om besök och interna resurser till digitala möten.

– Rent krasst är främsta prioriteringen att säkerställa att alla nyinskrivna får ersättning – det handlar ju om människors försörjning. Vi är färre medarbetare nu än förra året och det innebär att vi inte får mycket tid över till annat. För de som redan är inskrivna sedan tre månader eller mer prioriteras matchningstjänsterna hos upphandlade leverantörer.

Hur klarar ni anstormningen av nyinskrivna?
– Vi försöker omfördela de resurser vi har internt och styr om från spontanbesök till digitala lösningar och telefon. Det pågår en omflyttning av personal från lokala kontor som ska stötta upp med personliga distansmöten, tidigare kundtjänst. Betydligt fler kommer att jobba med det här eftersom nyinskrivna har rätt till en personlig handlingsplan inom 30 dagar. 120 anställda har redan flyttats över och nu ska ytterligare 600 lånas ut.

Hur påverkas era medlemmar just nu?
– Det finns en viss oro över semestrar och ordinarie arbetsuppgifter; ”Om jag ska hjälpa till med annat, hur ska jag då kunna stötta den som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver mer stöd än den som är nyinskriven?”

– Våra medlemmar är väldigt lojala och ställer upp. Jag är förvånad över att vi inte får ännu fler frågor. Men jag tror tyvärr att personalen är ganska luttrad och också vana vid snabba svängningar och påverkan utifrån, inte minst från politiken. Ska man se något positivt i detta svåra läge så är det kanske en styrka i ett sådant här svårt sammanhang som vi befinner oss i.

Hur tänker du kring arbetet framåt?
– Framtiden är inte så enkel att prata om. Det finns många frågetecken. Reformeringen är liksom ställd på vänt samtidigt som den ska fortgå. Det krävs också en hel del politiska beslut för att komma vidare. Sedan kan jag inte låta bli att fråga mig om – och i så fall hur –coronakrisen kommer att påverka arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen på sikt. Men i nuläget är myndighetens fokus att klara av och hantera den uppkomna situationen.

Det är kanske ingen högoddsare om förändringar sker i den planerade reformeringen?
– Det är svårt för mig att uttala mig om. Vad jag förstår har Arbetsmarknadsdepartementet inte riktigt den tid nu som skulle behövas för att ägna sig åt att jobba med reformeringen. Myndighetens stora dilemma är budgeten 2021. Där finns en oro, vad får vi egentligen för budget nästa år? Den är betydligt mindre än årets. Vi får hoppas att det kommer några justeringar av den i höst. Om det inte gör det så blir det mycket problematiskt.