"Vi har haft en snabb omställning"

På Scania i Södertälje är 15 000 medarbetare permitterade och jobbar 40 procent. Många arbetar också på distans. "Jag tycker att det har fungerat över förväntan", säger Emma Collin, styrelseledamot i Scanias Akademikerförening.

Emma Collin

 

Hur är läget hos er just nu?
– En större del av våra medlemmar permitterades 23 mars och jobbar 40 procent. Avtalet löper ut 31 maj. På Scania i Södertälje arbetar omkring 17 000 personer, varav cirka 10 procent är undantagna från permitteringen. Vi har haft en snabb omställning och jag tycker att det har fungerat över förväntan.

Hur går snacket bland medarbetarna?
– Vi har efterlevt Folkhälsomyndighetens rekommendation så därför jobbar de flesta på distans. Det är ett annorlunda läge och en utmaning. Vi har en kontinuerlig dialog med våra medlemmar om vad man tycker om att arbeta hemifrån och enligt korttidsavtalet.

Vilka frågor får ni från medlemmarna?
– Vi har fått mängder med frågor om korttidsavtalet; ”Vad innebär det och hur fungerar det om man normalt inte arbetar heltid, eller om man är föräldraledighet på deltid?”. Många har speciella förutsättningar och undrar hur det kommer fungera för dem.

– ”Vad kommer hända när korttidsavtalet går ut?”, ut är också en vanlig frågeställning. En del undrar om semestern ska flyttas utifrån vad man har läst i media.

Vilket besked kan ni ge där?
– Att inte Södertälje, eller snarare Sverige, berörs. Vi är ett globalt företag, det finns fabriker på andra orter där semestrar kan flyttas. För vår del infaller industrisemestern i juli/augusti, veckorna 29–32.

Har man tagit några utbildningsinitiativ med tanke på att så många medarbetare går permitterade?
– Vi har skrivit ett medlemsblad där vi berättade hur vi ser på kompetensutveckling och tipsade bland annat om Uppsala universitet som startat en mängd distansutbildningar. Vi frågade samtidigt medlemmarna hur man ser på att kompetensutveckla sig under sin permitterade tid. 13 procent av de svarande vill vara helt lediga under sin arbetsbefriade tid. Resterande 87 procent vill utbilda sig antingen på hela eller delar av den permitterade tiden, med en övervikt för deltid. Det är positivt. Medlemmarna anser att det är viktigt att utbildningen inte består av lösryckta föreläsningar utan att det finns ett sammanhang.

Hur tänker du kring framtiden?
– Coronakrisen påverkar arbetssituationen och våra medlemmar i deras dagliga arbete och jag tror att det kommer att påverka oss framgent oavsett om det blir långvarigt eller inte. Om distansarbetet fortsätter i stor utsträckning kommer det att bli viktigt att hitta nya former för att förebygga ohälsa. Det ställer nya krav på chefer och företagshälsovård att se och hantera tidiga signaler.

– Vi har en kontinuerlig dialog med företagsledningen om bolagets situation och behov av åtgärder. Det finns möjlighet att förlänga korttidsavtalet fram till årsskiftet, vilket kan bli en aktuell åtgärd.