Ökad psykisk ohälsa bland yngre kvinnor

På tio år har andelen sjukskrivna med psykiatriska diagnoser ökat från 32 till 49 procent. Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Under det senaste årtiondet har andelen psykiatriska diagnoser ökat från cirka 32 procent 2010, vidare till 40 procent 2014 och 49 procent förra året. Det motsvarar en ökning med 17 procentenheter på tio år. Kvinnor är överrepresenterade, och värst drabbade är kvinnor i åldersgruppen 30-39 år.

Samtidigt minskade antalet pågående sjukfall under 2019 med tre procent jämfört med året innan. Enligt Försäkringskassans uppföljning av sjukfrånvaron står psykiatriska diagnoser för ungefär en tredjedel av alla startade sjukfall, och hälften av samtliga pågående sjukfall.

– Det är framför allt för att de rörelserelaterade diagnoserna fortsätter att minska. Den gruppen minskar mer än vad de psykiatriska diagnoserna minskar. Det gör att som andel ökar gruppen som har psykiatriska diagnoser, säger Försäkringskassans analytiker Anja Folkesson, till Arbetsliv.

I rapporten skriver Försäkringskassan att ingenting tyder på att antalet sjukskrivningar för stressrelaterade diagnoser kommer att minska väsentligt.