Nytt jämställdhetsverktyg ska ge bättre affärer

Forskare vid Luleå universitet har i samarbete med företag utvecklat ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att vässa sin jämställdhet och konkurrenskraft.

– Om företag och organisationer tar vara på en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster, bidrar det till en mer förtjänstfull affärsmodell, säger Paula Wennberg vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet, till forskning.se.

Med hjälp av Richer business kan företag självkritiskt granska hur verksamheten agerar inom sex områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur. Användarna kan också få hjälp med att formulera normkritiska förhållningssätt.

– Att luckra upp normtunga verksamheter är ett sedan tidigare känt trick för att nå bättre resultat i en verksamhet, säger Jeaneth Johansson som är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, till forskning.se.

Målet med jämställdhetsprocessen är att byta en gammal affärsmodell till en ny.

– Inkluderande affärsmodeller handlar om att tillvarata mångfald. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen.

Verktyget lanseras den 27 maj.