Nya vapen mot fusk med korttidspermittering

Regeringen ger Tillväxtverket och Skatteverket fler möjligheter att granska företag med korttidspermitterade anställda. Statens stöd till korttidspermitteringar under coronakrisen beräknas i år kosta 95 miljarder kronor.

Från 1 juni måste företag lämna uppgifter på individnivå om alla anställda som omfattas av korttidspermittering. Den som lämnar felaktiga uppgifter kan åtalas. Tillväxtverket och Skatteverket blir dessutom skyldiga att anmäla misstänkta brott till åklagare.

Över 50 000 företag har beviljats stöd så här långt och omkring 175 000 arbetstillfällen har räddats, enligt beräkningar från Konjunkturinstitutet.

Skatteverket ska också få del av Tillväxtverkets beslut om vilka företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete. Regeringen inför även en skyldighet för bland annat Skatteverket och Försäkringskassan att lämna uppgifter till Tillväxtverket vid misstanke om utbetalningar på felaktiga grunder.

Därutöver kommer Skatteverket att kunna effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattnings- och folkbokföringsverksamhet. Förordningsändringen ska förbättra uppgifterna i folkbokföringen och ”bidra till att stävja felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet”, enligt pressmeddelandet.