Kraftig ökning av distansarbete

Den totala arbetstiden på distans har ökat med nästan 400 procent mellan februari och april. Det visar en undersökning bland 1 000 yrkesverksamma svenskar.

Sedan coronakrisen bröt ut har många arbetsgivare förespråkat arbete på distans. När Kantar Sifo, på uppdrag av Tele2, i februari frågade yrkesgrupper med förutsättning att jobba hemma ägnade dessa 15 procent av sin arbetstid åt jobb på distans. Motsvarande siffra i april var 57 procent, en ökning med nästan 400 procent.

Av undersökningen framgår också att 94 procent av de som kunde jobba hemma i april gjorde det i någon utsträckning. 32 procent arbetar uteslutande från hemmet, vilket kan jämföras med två procent i februari. I april jobbade närmare hälften i Stockholmsområdet från bostaden.

39 procent av de som jobbar hemma på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation, och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. När krisen blåst över och kontoren öppnat uppger 4 av 10 av de kommer att arbeta oftare på distans.

Ungefär 80 procent jobbar lika mycket eller mer än tidigare. Bland kvinnor över 55 år arbetar en majoritet mer jämfört med innan coronakrisen.