Antalet varsel planar ut

Vid månadsskiftet mars-april varslades mellan 12 000 och 18 000 personer varje vecka. Under förra veckan var siffran 2 432, enligt Arbetsförmedlingen.

Totalt har över 76 000 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. De mest drabbade branscherna är hotell- och restaurang, företagstjänster (alltså bemanning och resebyråer) samt industri. Snabbast ökar dock varslen inom transport.

– Vi hade en topp av varslade personer under tre veckor kring månadsskiftet mars-april på mellan 12 000 och 18 000 per vecka. Sedan dess har varslen planat ut även om de är fortsatt höga, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Även färre skrev in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen under förra veckan jämfört med veckan innan. I dag är totalt strax över 424 000 inskrivna, vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet.