”Viktigt att förändra våra attityder”

Sverige tillhör de sämre länderna när det gäller att rekrytera seniora medarbetare. Det säger Ulrika Wallén som är utredare på Akavia. "Seniora medarbetare ska vara en självklar och naturlig del av arbetslivet. Så är det inte i dag."

Under de senaste åren har civilekonomer och många andra akademikergrupper haft en mycket stark utveckling på den svenska arbetsmarknaden.

– Ändå är det många som har känt sig utsatta för ålderism, till exempel att man har ett jobb och vill söka sig vidare i karriären men inte kan det på grund av åldersfaktorn. På sin höjd kommer man till en intervju, men sedan är det stopp, säger Ulrika Wallén som är ekonomie doktor och utredare på Akavia.

Tidigare hade hon samma jobb på Civilekonomerna som i fjol gav undersökningsföretaget Novus i uppdrag att intervjua cirka tusen av förbundets medlemmar i åldern 45–67 år om deras erfarenheter av ålderism.

"Sverige är ett av de sämre länderna på att behålla och rekrytera senior arbetskraft."

– Ungefär tre av tio civilekonomer uppgav att de varit utsatta. Det var ingen skillnad mellan hur kvinnor och män svarade. Däremot var det en större andel i storstäderna än i övriga landet.

Vad bör man göra för att minska på ålderismen?

– Sverige är ett av de sämre länderna på att behålla och rekrytera senior arbetskraft. Jag tror att det har att göra med hur vi i samhället generellt ser på åldersfrågan. Det är därför viktigt att arbeta med att förändra de värderingar som styr, våra attityder och fördomar.