Forskning: Uppförsbacke redan vid 40

Åldersdiskrimineringen slår till tidigt. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare minskar kraftigt redan från 40-årsåldern. "Nedgången är brantare för kvinnor än för män", säger Stefan Eriksson som är docent i national­ekonomi vid Uppsala universitet.

Häromåret undersökte han tillsammans med sin kollega Magnus Carlsson vid Linnéuniversitetet i vilken utsträckning äldre personer väljs bort när företagen rekryterar.

– Det som förvånade oss mest är att ålderseffekten kommer så tidigt, säger Stefan Eriksson.

Studien är en av få större av åldersdiskriminering vid rekrytering.

– Det beror på att det är svårt att mäta förekomsten av diskriminering. Det går nästan alltid för en arbetsgivare att uppge mer eller mindre legitima skäl till varför man väljer bort en viss person, säger han.

De både forskarna skickade ut 6 000 fiktiva jobbansökningar till arbetsgivare som annonserade efter personal. Åldern varierade bland de ”sökande” – mellan 35 och 70 år – som i övrigt var meritmässigt lika.

Undersökningen visar bland annat:

  • Efter att den sökande nått 40-årsåldern minskar svarsfrekvensen i snitt med en halv procentenhet per år. Tio års högre ålder medför alltså cirka fem procentenheters lägre chans att bli kontaktad.
  • Nedgången är brantare för kvinnor än för män.
  • I 65-årsåldern är chansen att över huvud taget bli kontaktad mycket låg.
  • Den tidiga nedgången i kontaktsannolikheten kan tyda på att en förklaring till åldersdiskriminering på arbetsmarknaden inte handlar om att vara äldre, till exempel över 55 år, utan snarare om att inte vara ung, till exempel under 40 år.

Forskarna genomförde också en enkätundersökning bland ett urval av arbetsgivare som fick uttala sig om hur de trodde att olika egenskaper varierade med ålder.

– Bland annat uppfattade många att exempelvis personer över 50 år har en sämre förmåga än yngre när det gäller att lära sig nya saker, vara flexibel och anpassningsbar och vara ambitiös och driven. En möjlig förklaring till att man sorterar bort äldre kan alltså vara att man tror att de saknar de förmågorna.

Är det så?

– Det finns inget objektivt som säger att äldre har mindre av de förmågorna. Mycket av den diskriminering som finns är driven av missuppfattningar och stereotyper. För att sådana uppfattningar ska försvinna måste vi prata om dem.

Krävs det politiska beslut?

– Diskrimineringslagen säger att man inte får använda ålder som kriterium när man rekryterar. Svårigheten är bevisfrågan när det kommer till ett anmält ärende. Arbetsgivaren kan hela tiden hävda att det är av andra skäl än ålder som man har valt bort en viss kandidat. Jag tror därför att det är svårt att lagstiftningsvägen stävja den här typen av beteende.