Utsatt? Så här kan du agera

Den som känner sig negativt behandlad på grund av sin ålder bör ta kontakt med facket. "Tyvärr är det många som accep­t­erar diskriminering", säger Robin Lundkvist som är rådgivare på Akavia.

Det finns i samhället en utbredd ålderism, det vill säga stereotypa och felaktiga uppfattningar om hur olika åldersgrupper är. Det är attityder och fördomar som leder till diskriminering.

– Många av våra medlemmar upplever att det finns en åldersdiskriminering. Strax innan 50 år börjar det bli svårt att få ett nytt jobb eller ens komma på intervju, säger Robin Lundkvist.

Vad bör man göra om man känner sig åsidosatt på grund av sin ålder?

– Känner man sig felaktigt behandlad tycker jag att man ska höra av sig till facket för att diskutera om det är en diskrimineringsfråga eller inte, och hur man kan gå vidare. Är ärendet tillräckligt starkt kan vi driva det mot arbetsgivaren.

Vad kan man få om man vinner?

– Våra vanligaste ärenden i dessa sammanhang handlar om rekrytering. Ett jobb har gått till en yngre person trots att en äldre kanske hade bättre meriter. Arbetsgivaren kan då backa och ge dig jobbet som du sökte, men inte fick, eller så kan du få diskrimineringsersättning.

Enligt diskrimineringslagen kan den som sökt en tjänst, men inte fått den, begära att få se meriterna för den som fick tjänsten för att därefter kunna göra en anmälan om man känner sig felaktigt behandlad.

Trots att åldersdiskriminering har varit förbjudet sedan 2009 är det ganska få fall som anmäls.

– Många accepterar att diskrimineringen finns och agerar inte. Det finns en föreställning om att den som anmäler riskerar att bli bränd, framför allt om det är en liten bransch eller om det handlar om personer i karriären.

– Jag tycker att fler som känner sig åldersdiskriminerade bör göra en formell anmälan. Men vill man inte det, är det viktigt att man åtminstone hör av sig till facket och berättar. Det gör att vi får ett bättre underlag när vi agerar mot arbetsgivarna men även politiskt.