AF: Färre sommarjobb i år

Antalet sommarjobb på Platsbanken har minskat rejält, enligt Arbetsförmedlingen.

Coronapandemin tycks slå även mot sommarjobben. Arbetsförmedlingen konstaterar att antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken har minskat jämfört med i fjol. I april anmäldes ungefär hälften så många som samma period 2019.

– Det råder dock en stor osäkerhet kring statistiken på grund av krisen. Det är långt ifrån säkert att alla de tjänster som annonserats blir tillsatta, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Inom hotell-, restaurang och turism är nedgången särskilt tydlig. Men efterfrågan är fortsatt hög inom vård och omsorg.

– Det finns en klar övervikt av sommarjobb för exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden. Äldreomsorgen och vården står aldrig still och personalen som arbetar nu behöver semester, säger Johan Eklöf.