Vårbudgeten: Coronaåtgärder för 107 miljarder

Regeringens vårbudget genomsyras av kampen mot smittspridning och att mildra effekterna på ekonomin. Totalt satsas 107 miljarder kronor på olika åtgärder. Men även rättsväsendet får extra pengar.

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårbudget, som präglas av insatser för att försöka begränsa de ekonomiska effekterna av coronautbrottet.

Regeringen har redan initierat flera stödpaket riktade till bland annat företag och anställda, som inkluderat slopad karensdag, slopat läkarintyg och tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

I vårändringsbudgeten utlovar man bland annat att statliga myndigheter som deltar i att begränsa utbrottet ska ha de resurser de behöver. Samtidigt föreslår man att 20 nya miljarder tillförs till kommuner och regioner 2020, varav 12,5 miljarder kronor är ett permanent tillskott till kommunsektorn.

Enligt regeringens prognos bedöms BNP krympa med fyra procent i år för att sedan växa med 3,5 procent nästa år. Arbetslösheten spås stiga till 9 procent under 2020. Men i regeringens värsta scenario, om krisen blir utdragen, faller BNP med 10 procent i år och arbetslösheten stiger dramatiskt till 13,5 procent. Arbetsförmedlingen får ett utökat anslag med 330 miljoner kronor för att klara hanteringen av den ökade arbetslösheten.

Det nya systemet för korttidspermittering blir generösare och beräknas kosta minst 20 miljarder kronor. Tidigare kunde företagen låta personalen gå ned 60 procent i arbetstid. Det utökas till 80 procent från den 1 maj och gäller i tre månader. Lönekostnaden för en anställd kan i kombination med nedsatta arbetsavgifter minska med upp till 86 procent, och den anställde får behålla minst 90 procent av lönen.

Men Regeringen vill också stärka rättsväsendet och bland andra Sveriges Domstolar (+30 miljoner kronor), Kriminalvården (+20), Tullverket (+10), Säkerhetspolisen (+40) tillförs extra medel. Det ökade antalet inkomna mål till domstolarna gör att anslaget till rättsliga biträden ökas med 800 miljoner kronor.

Socialdepartementet föreslår att möjligheterna att få tillfällig föräldrapenning utvidgas. En förälder ska kunna få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från arbete när skolan som barnet går i stänger eller är delvis stängd på grund av covid-19.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.