Uppskjuten beredskap för offentliga försvarare

Kvällsberedskapen för offentliga försvarare skjuts fram från 1 april till 1 september. Regeringens beslut beror på det ansträngda läget vid landets domstolar på grund av coronaviruset.

– Det är inte lämpligt att i nuläget lägga nya uppgifter på domstolarna. Det är en bedömning som även Sveriges advokatsamfund och Åklagarmyndigheten delar. Regeringen har därför hörsammat domstolarnas och fackets önskemål om att skjuta fram kvällsberedskapen till den 1 september 2020, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Från och med i dag, 1 april, skulle en ny kvällsberedskap vid tingsrätterna för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie öppettider börjat gälla. Beslutet fattades i november men kvällsberedskapen skjuts nu fram i tiden ett halvår för att underlätta för domstolarna att prioritera i verksamheten under det pågående coronautbrottet.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att domarresurserna behöver användas för uppgifter som häktningsförhandlingar, ungdomsmål, akuta familjemål och konkurser.

I och med det nya beslutet går regeringen bland andra Domstolsverket och Saco-S Domstol till mötes. Förutom den höga sjukfrånvaron finns inga utarbetade rutiner. Det säger Hanna Jönarp, vice ordförande i Saco-S Domstol till Dagens Juridik:

– Ett ytterligare skäl till att skjuta upp lagändringen är att arbetet med att ta fram rutiner för jouren fortfarande inte är helt klart. Domstolsverket och Saco-S Domstol har heller inte ännu kunnat enas om ett lokalt avtal beträffande domares arbetsskyldighet och rätt till ersättning.