Tjänstemän "byter jobb" i Norrtälje kommun

Som en följd av coronautbrottet tar Norrtälje kommun ett nytt grepp för att trygga vården, skolan och omsorgen. Tjänstemännens kompetenser och erfarenheter inventeras för att se vilka som tillfälligt kan gå in och stärka upp bemanningen inom skola, vård och omsorg. ”Det råder en bred konsensus om det här”, säger tf kommundirektör Charlotta Tillbom.

Förra veckan började kommunen, med sammanlagt omkring 2 600 anställda, inventera sina personalresurser och den pågår fortfarande. Charlotta Tillbom kan därför inte redovisa något utfall än men säger att initiativet blivit väl mottaget i organisationen.

– Både ifrån kärnverksamheter som förskola, skola och vård främst, men även bland medarbetare som skulle kunna få nya arbetsuppgifter under en tillfällig period.

Vilka kompetenser är det ni efterfrågar?
– Med lite tur har vi medarbetare som är barnskötare, undersköterskor eller till och med sjuksköterskor i botten men som sedan valt en annan yrkesbana. I den här situationen skulle de kunna gå in och vara ett stort tillskott. Vi har ingen klar bild över hur många personer det kan handla om så vi söker förutsättningslöst.

Norrtälje kommun har i dagsläget omkring 1 100 medarbetare som inte jobbar inom vård, skola och omsorg. Utan att nämna några siffror förklarar Charlotta Tillbom att personalbehovet i kommunens grundläggande verksamheter är så stora att kommunen är beredd att tillfälligt prioritera bort delar av andra verksamheter.

– Behovet är stort men vi förlitar oss inte enbart på att det här ska lösa vårt problem, utan vi går också ut och söker personal externt. Men vi tror att det här kan vara ett bra sätt att dra nytta av att vi faktiskt är en verksamhet med många olika kompetenser.

"En rekrytering internt kan gå mycket fortare"

– Rekrytering på den externa marknaden kan ta lite längre tid medan en rekrytering internt kan gå mycket fortare, säger Charlotta Tillbom.

Det finns en bred politisk enighet i Norrtälje kommun om att vissa tjänstemän ska få helt andra arbetsuppgifter.

– Vi vill alla att Norrtälje kommun ska komma ur den här krisen så snabbt och så bra som möjligt, därför är det väldigt positivt att alla partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom de här omställningarna av vår verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M).