Studie: Starkt samband mellan ledarskap och välbefinnande

Ett relationsorienterat och inspirerande ledarskap ger friska medarbetare. Det visar en sammanställning av ett stort antal studier.

Forskare vid Linköpings universitet har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap gått igenom 33 nordiska studier kring ledarskap.

I sammanställningen konstateras att medarbetare trivs och mår bäst med en tillgänglig chef som ser, inspirerar och motiverar sin personal. Att ge sina medarbetare eget ansvar och mandat att fatta egna beslut är också viktigt.

– Å ena sidan finns kravet på tillgänglighet och närhet, å andra sidan behovet av frihet och utrymme. Det kan verka paradoxalt. Det visar att chefen behöver vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap. Det finns inte en modell som passar överallt i alla sammanhang, säger rapportförfattaren Andreas Wallo som är biträdande professor vid Linköpings universitet.

Han framhåller också betydelsen av det indirekta ledarskapet. I det ligger att skapa en bra och säker arbetsmiljö, att bidra till ett gott socialt klimat och möjliggöra friskvårdsaktiviteter.

Andreas Wallo och medförfattaren Daniel Lundqvist efterlyser mer forskning på området. ”För att få en ökad förståelse för relationen mellan ledarskap och hälsa och hur ett sådant ledarskap utövas i praktiken behöver kontexten betydelse studeras mera och olika typer av ledarbeteenden jämföras”.