”Studerande ska kunna känna sig trygga”

Den som saknar möjlighet att studera på grund av åtgärder för att förhindra smittspridning får behålla sitt beviljade studiemedel. Det har regeringen beslutat.

– Om undervisningen helt skulle ställas in med anledning av coronaviruset är det viktigt för mig att studerande ska kunna känna sig trygga och inte riskera att stå utan försörjning, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Regeringens förordning innebär att studiemedel och studiestartsstöd får behållas för den tid som stödet tidigare har beviljats, under förutsättning att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Det kan exempelvis handla om att en skola inte kan erbjuda utbildning eller andra omständigheter som den studerande inte kan råda över. Även studiehjälp, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas. Förordningen gäller för studier i både Sverige och utomlands.

Förordningen föreslås träda i kraft den 7 april och gälla retroaktivt från 1 januari i år. Den innebär även att kravet på läkarintyg efter sju dagar vid vård av barn slopas för studerande med studiestöd.

Den nya förordningen kunde införas efter att riksdagen beslutat om ändringar i studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd. Ändringen gav regeringen mandat att föreskriva om studiestöd under ledighet vid extraordinära händelser.