Slopat krav på vidareutbildning för advokater

På grund av coronapandemin har Advokatsamfundet beslutat att tillfälligt ta bort kravet på 18 timmars vidareutbildning för advokater. Beslutet gäller året ut.

I samma veva beslutade Advokatsamfundets styrelse också att de utbildningar en advokat redan avverkat under 2020, eller genomgår någon gång i år, får överföras till 2021. Maximalt 12 timmars utbildning kan överföras till nästa år.

Sedan tidigare har Advokatsamfundet beslutat att tills vidare ställa in sina kurser på grund av coronavirusets spridning. Dessutom har flera andra kursanordnare ställt in kurser vilket gör det svårt för advokater att uppfylla Advokatsamfundets krav om 18 timmar strukturerad utbildning 2020.

Till grund för beslutet ligger också att många domstolar och myndigheter ställer in rättegångar vilket riskerar att påverka advokaters och advokatbyråers likviditet.
Om verksamheten återupptas senare under året kommer det att leda till en ansträngd arbetssituation och därmed begränsningar i tid för att delta i utbildningar, enligt Advokatsamfundet.