Semester i coronatider – det här gäller

Många funderar över vad som gäller kring semestern – en ledighet som för många lär se annorlunda ut än vanligt. Kan en arbetstagare tvingas skjuta på semestern? Akavias förbundsjurist Arne de Lange svarar.

– Jag vill betona att semesterlagen är en så kallad skyddslagstiftning. Tanken är att arbetstagaren ska kunna vara ledig, framför allt sommartid, för att återhämta sig. Man har rätt till minst 25 dagar semester och det är vanligt att våra medlemmar har fler semesterdagar därför att exempelvis övertidsersättning förhandlats bort. Det är även vanligt med fler än 25 semesterdagar i kollektivavtal.

Kan arbetstagaren ta ut sin semester när han eller hon vill?
– Semesterlagen bygger på att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren. När arbetstagaren lämnat sitt önskemål innan ett förutbestämt datum är det ytterst arbetsgivaren som måste få ihop verksamheten. Den starkaste perioden är ändå sommaren. En arbetstagare har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommaren.

– Men det finns en liten ventil för arbetsgivaren som innebär att om man inte, exempelvis inom vården, får ihop bemanningen så kan arbetsgivaren få skjuta på semestern. Det är främst inom kommunal verksamhet som vård och omsorg jag ser att detta kan bli aktuellt.

Kan frågan ändå aktualiseras i privat sektor?
– Jag har svårt att se det. I lagtexten pratar man om särskilda skäl så som samhällskritisk verksamhet. Internt har vi jurister talat om att det skulle kunna gälla dagligvaruhandeln och apotek. Men många av de här privata företagen får korttidsstöd från staten. Tanken med korttidspermittering är att personalen inte behövs lika mycket. Att samtidigt uppbära ekonomiskt stöd från staten för att kunna hålla liv i sin verksamhet – och dessutom skjuta på medarbetarnas sommarsemestrar skulle vara något vi förbundsjurister anser inte riktigt går ihop.

"Att någon av våra medlemmar skulle tvingas ställa in sin planerade semester ser jag som ett undantag".

Får vissa nyckelpersoner undantas från rätten till sammanhängande sommarledighet?
– Semesterrätten är bindande så det krävs väldigt mycket för att arbetsgivaren ska kunna återta den. Att någon av våra medlemmar skulle tvingas ställa in sin planerade semester ser jag som ett undantag. Det kan röra sig om enstaka tjänstemän eller chefer inom exempelvis polisen eller på Tillväxtverket.

Har omvänt en anställd rätt att skjuta på sin semester?
– Utgångsläget är att arbetsgivaren ytterst avgör om när det går att bevilja semester. Vad gäller sommarperioden har arbetstagaren rätt till sammanhängande semester, men i undantagsfall kan arbetsgivaren skjuta på huvudsemestern om arbetstagaren jobbar i samhällsviktig verksamhet.

– Att däremot i efterhand ändra på redan utlagd/beslutad semester är väldigt svårt för arbetsgivaren och kan även leda till att jag som arbetstagare kan ha rätt till ersättning för en inställd resa till exempel.

Är det tillåtet alla spara sina semesterdagar till nästa år?
– Nej. Om du har tjänat in 25 betalda semesterdagar kan du spara max 5 betalda dagar, inte fler.

Är en arbetstagare skyldig att lämna semesterönskemål på begäran?
– Nej, inte skyldig – men enligt semesterlagen måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om semesterns förläggning. Det finns ingen sanktion om arbetstagaren inte inkommer med önskemål men konsekvensen kan förstås bli att man får semester när man inte vill ha det.

Många går korttidspermitterade nu. Gäller samma semesterrätt för dem?
– Säger arbetsgivaren att ”du ska vara permitterad måndag-onsdag och jobba torsdag-fredag” tjänar du även in semesterdagar måndag-onsdag. Du har fortfarande rätt till 25 semesterdagar. En vanlig fråga nu är vilken lön man kommer få under sin semester, eftersom den som permitteras får en lönesänkning. Generellt får permitterade arbetstagare räkna med en något lägre semesterlön. Men kollektivavtal som Akavia träffat inom handel- och tjänsteområdet innebär, enligt vår mening, att permitterade medarbetares semesterlön ska utgå utifrån ordinarie lön.