Så håller du fokus under videomötet

Har du svårt att behålla intresset och lyssna ordentligt under era virtuella jobbmöten? Här kommer fem tips på hur du behåller uppmärksamheten.

Det är den amerikanska tidningen Harvard Business Review som radar upp fem strategier för att hålla fokus under videomöten.

1) Förbered dig inför mötet och fundera kring vad du kan bidra med i informationsväg, eller vad du hoppas kunna lära dig av mötet. Det hjälper dig att lyssna med större skärpa.

2) Lyssna aktivt. En del mötesdeltagare avbyter den som har ordet utan att ha lyssnat uppmärksamt. Som en följd av det riskerar mötet att bromsas upp då andra inte känner sig hörda och därför upprepar sin information. Sammanfatta det du nyss har hört innan du tar upp ett nytt samtalsämne. På så sätt flyter samtalet bättre och chansen att du får allas uppmärksamhet ökar.

3) Att hålla i takpinnen för ett videomöte är en utmaning när deltagare kommer med inspel om vartannat. Det kan vara svårt att få till ett bra flyt i samtalet, men är du noggrann med att lyssna och reflektera kan du sammanfatta och knyta ihop alla synpunkter. Då hjälper du alla att förstå hela sammanhanget och du styr konversationen i en produktiv riktning.

4) Oavsett hur hårt du anstränger dig för att lyssna är det fullt naturligt att dina tankar stundtals börjar vandra. Det händer även de främsta lyssnarna. Notera att du distraheras av dina tankar och styr sedan tillbaka din uppmärksamhet på samtalet. Ett tips är att anteckna dina funderingar för att sedan återgå till dessa efter avslutat möte. 

5) När du tappat fokus i ett möte och inser att du har missat information rekommenderas du att ge dig själv ett par minuter att hitta tillbaka. Be sedan om ursäkt och erkänn att du förlorade koncentrationen. Räds inte att be om hjälp genom att fråga vilket ämne som avhandlas. Andra kan också bli hjälpta av den informationen. Du är troligtvis inte ensam om att ha tappat uppmärksamheten …