Rekord i antal sökande till högskolan

Nästan 47 000 fler studenter sökte till höstens högskoleutbildningar jämfört med förra året. 407 000 sökande är den högsta noteringen sedan den samordnade antagningen infördes.

Den tidigare toppnoteringen från 2014 passerades med drygt 16 000 sökande.

– Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR, i ett pressmeddelande.

Det är främst antalet sökande till vårdutbildningar som ökar kraftigt. Sjuksköterskeprogrammen ser exempelvis en ökning med 34 procent.

Antalet sökande i alla åldersgrupper ökar, men störst procentuell ökning noteras bland studenter som är 19 år eller yngre. Närmare 35 000 personer under 20 år har sökt till höstterminen, vilket är en ökning med 28 procent.

I åldersgruppen 25–34 år ökade antalet sökande till högskolor från nästan 123 000 sökande förra året till drygt 141 000 i år, motsvarande 15 procent.

Alla sökande får sina antagningsbesked 9 juli.