Regeringens krispaket för mindre företag

På onsdagen presenterade regeringen och samarbetspartierna ett andra krispaket för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Det riktar sig till mindre bolag och omfattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och rabatt för hyreskostnader.

Det första stödpaketet riktade sig till näringslivet och är fullt utnyttjat värt 300 miljarder kronor. Krispaket nummer två riktar sig till företagare som driver små och medelstora företag. Det består bland annat av en statlig lånegaranti, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, tillfällig rabatt för hyreskostnader och sänkt skatt för småföretagare.

1) En statlig företagsakut
För att underlätta för mindre företag föreslås en statlig lånegaranti. Det innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån till företag som fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet.

2) Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En nedsättning av arbetsgivaravgifterna föreslås under perioden 1 mars–30 juni 2020. Enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor i månaden. För enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

3) Tillfällig rabatt för hyreskostnader i vissa branscher
Företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset och som är verksamma inom sektorer som sällanköpshandel, hotell och restaurang föreslås få hyreslättnader. Det handlar om att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten tar 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.
Stödet kan sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni.

4) Åtgärder riktade till mindre företag
Ett kommande förslag är tillfälligt ändrade regler om periodiseringsfonder. Hårt drabbade egenföretagare får därmed sänkt skatt. Reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Den kan sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Tidigare har regeringen föreslagit att stora företag så få skjuta på sina skatteinbetalningar. Nu utvidgas förslaget så att det även omfattar mindre företag som redovisar momsen årsvis. Därigenom kan många egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas i vår.

Företag som läggs vilande på grund av arbetslöshet i år undantas också från regeln om att företag bara får vara vilande under fem år.

Alla förslagen överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.