Regeringen viker 177 miljoner kronor för sommarstudier

Regeringen vill satsa 177 miljoner kronor för att 6 000 personer ska kunna utbildas under sommaren.

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier – förmodligen som ett resultat av krisen. Det vill vi möta genom en satsning för att fler ska kunna läsa sommarkurser, och därför har vi föreslagit den här ökningen av antalet platser på många av landets lärosäten, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

De nya platserna på sommarkurserna riktar sig till de som vill läsa in en utbildning snabbare, de som inte har fått sommarjobb, eller permitterade/varslade personer som vill bredda sin kompetens. Ungefär 400 sommarkurser är fortfarande öppna för sen anmälan.

Regeringen föreslår 277 miljoner kronor inklusive studiemedel för ytterligare 2 000 platser 2020, samt 554 miljoner kronor inklusive studiemedel till ytterligare 4 000 platser under nästa år.

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens, och många kommer därför att behöva plugga. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basår.