Nytt krispaket: Stärkt arbetslöshetsförsäkring

Under den pågående coronakrisen har många blivit eller riskerar att bli arbetslösa. På måndagen presenterade regeringen ett nytt paket för jobb och omställning. Det innehåller bland annat tillfälligt sänkta krav för att kvalificera sig för a-kassa.

Arbetslösheten spås öka kraftigt i år och som en följd av det vill regeringen anpassa arbetslöshetsförsäkringen. Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås sänkas tillfälligt, dels vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och dels hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Medlemsvillkoret uppnås på 3 månader i stället för 12.

Regeringen föreslår också att både taket och grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt. Taket i A-kassan höjs från 910 till 1 200 kronor om dagen de 100 första dagarna fram till årsskiftet. De sex karensdagarna slopas och a-kassorna tillförs resurser för handläggningen.

– Vi tycker att det är bra att man gör de här förändringarna nu. Många hör av sig till oss och är mycket oroliga för sin ekonomiska trygghet, och nu kommer vi att kunna lugna dem något. Och bäst trygghet har förstås den som varit med i både a-kassa och fack. Det är inte bara för individen det här är bra, det har förstås betydelse för hela samhällsekonomin i den extrema situation vi befinner oss i, säger Katarina Bengtson Ekström som är kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

På två veckor har antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa ökat med över 7 000 till totalt 719 000 personer. Så här långt har antalet ersättningstagare inte ökat men man utbildar nya handläggare för att säkra sin bemanning.

I pressmeddelandet skriver regeringen också att man föreslår ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program, samt att antalet platser på universitet och högskolor ska bli fler. Därutöver ska Yrkeshögskolan förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter. Folkhögskolan föreslås byggas ut, fullt finansierad av staten.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort samt i den kommande vårändringsbudgeten i mitten av april. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.