Nio av tio unga: Vi måste jobba efter 65

En klar majoritet av de yngre tror inte på att kunna gå i pension senast vid 65 år fyllda. Nio av tio tror att de behöver arbeta längre, visar Pensionsmyndighetens undersökning.

Men bland de äldre tillfrågade svarar bara fyra av tio att de tror på pension efter 65.

– Det är inte särskilt förvånande att många unga har uppfattat att det troligtvis kommer att krävas arbete högre upp i åldrarna för att få en rimlig pension. Att anledningen till att våra politiker höjer pensionsåldrarna är att vi lever längre. Att de allra flesta tjänar på att arbeta längre är däremot inte lika känt, säger Ann-Christin Meyerhöffer som är marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

I år höjdes åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. Ålderstaket för hur länge man har laglig rätt att jobba kvar på sitt arbete höjdes dessutom från 67 till 68 år. Det finns förslag om ytterligare höjningar av pensionsåldrarna i framtiden.

På frågan om vid vilken ålder de tillfrågade tror att de kommer att kunna gå i pension svarade 27 procent ”vid 65 års ålder”. 14 procent tror ”innan 65 år” och hela 67 procent när de är ”äldre än 65 år”.

I Pensionsmyndighetens undersökning tillfrågades 1 000 personer i åldrarna 20–65 år via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.