Mannens livslön: 3,7 miljoner mer

Manliga akademikers livslön är 19 procent högre än kvinnliga akademikers. Siffrorna upprör Saco samhällspolitiske chef Lena Granqvist.

– Det är orimligt långt kvar till en jämställd arbetsmarknad, säger hon.

Sacos siffror omfattar den samlade livslönen inklusive pension. Att den samlade livsinkomsten skiljer sig så kraftigt åt beror främst på att män och kvinnor i hög utsträckning väljer olika utbildningar. Utbildningar som i sin tur leder till jobb i olika sektorer. Kvinnliga anställda utgör en majoritet inom vård, skola och omsorg där lönerna ofta är betydligt lägre jämfört med den privata sektorn.

Saco pekar ut ytterligare en faktor som bidrar till skillnaderna i livslön. Kvinnor tar, eller förväntas ta, ett större ansvar för hem och familj. Sju av tio dagar av föräldrapenningen plockas ut av kvinnor. Dessutom tar kvinnor ut sex av tio vabbdagar, samt jobbar deltid i högre utsträckning än män.

Situationen har fått regeringen att reagera. På en presskonferens under torsdagen förklarade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att regeringen tillsätter en kommission med syfte att livsinkomsterna ska bli mer jämställda. Kommissionen får till uppgift att kartlägga behovet av statistik över löneskillnaderna, skriver Dagens Nyheter.

Därutöver ska kommissionen utreda fördelningen av offentliga stödåtgärder och inkomster i övrigt. Det handlar bland annat om hur olika ersättningar, exempelvis föräldrapenningen, påverkar jämställdheten.

Vidare ska jämställda arbetsplatser utredas. I det ingår att titta närmare på om det är möjligt att införa en frivillig jämställdhetscertifiering för arbetsplatser, enligt DN.