Lönerna ökade med 2,9 procent

Under årets två första månader, januari-februari, ökade de svenska lönerna med i genomsnitt 2,9 procent. Men man flaggar samtidigt för att coronapandemin kan leda till nedgångar. Det visar statistik från Medlingsinstitutet.

– Löneutvecklingen till och med februari 2020 avspeglar den ekonomiska utvecklingen före coronakrisen. Den mycket kraftiga inbromsningen av svensk och internationell ekonomi som skett under våren syns ännu inte i lönestatistiken. Vi bedömer att effekterna kommer att bli tydliga först när vi får siffrorna för april månad, vilket sker i slutet av juni, säger Valter Hultén som är ekonom på Medlingsinstitutet.

Med närmare 3 procent ökning under de inledande månaderna 2020 var löneökningstakten högre än helåret 2019. Lönerna ökade då med 2,6 procent.
I näringslivet ökade lönerna med i genomsnitt 3,0 procent i februari. Samma månad var motsvarande siffra för staten 3,1 procent.

På grund av coronakrisen har avtalsrörelsen flyttats fram till i höst. Enligt Medlingsinstitutet kommer det sannolikt medföra att löneutvecklingen blir betydligt lägre framöver jämfört med januari-februari.

– Det finns också en risk att statistiken kommer att påverkas av ett större bortfall bland de företag som ingår i urvalet. Hur det kommer att påverka statistiken är omöjligt att säga i dagsläget, men vi arbetar för att bibehålla kvaliteten, säger Valter Hultén.