Avtalsrörelsen: Löneförhandlingar skjuts upp

Fackförbund och arbetsgivarorganisationer har enats om att skjuta upp förhandlingarna kring industriavtalet med anledning av coronaviruset. Det innebär att det inte blir några löneförhandlingar under våren, konstaterar Mikael Andersson, som är en av Akavias förhandlingschefer.

I dag kom det väntade beskedet att fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommit överens om att skjuta upp förhandlingarna och prolongera, förlänga, industriavtalet fram till den 31 oktober.

Det är ett beslut som får konsekvenser även för andra avtalsområden inom avtalsrörelsen. Det är industriavtalet som sätter märket – det man bedömer vara det samhällsekonomiska utrymmet för löneökningar – vilket man utgår ifrån även i förhandlingar om andra avtal.

– Att märket inte sätts nu innebär att det inte kommer att bli några löneförhandlingar inom tjänstesektorn heller. Det kan också bli så att även förhandlingarna kring arbetsvillkor skjuts upp, säger Mikael Andersson.

Hur ser du på beskedet?

– Det är ett bra besked, vi har ett svåröverblickbart läge i den här situationen.

Förhandlingarna för industriavtalet ska starta igen den 1 oktober.