Löneguide: Nästa steg i karriären

Du har jobbat länge och har mycket erfarenhet i bagaget. Kanske är det dags att ta steget vidare till en mer kvalificerad tjänst, eller till ett chefsuppdrag. Om du tar en ny roll, med mer ansvar, ska det självklart speglas i lönen.

Det mest effektiva sättet att få upp sin lön är att byta jobb, och lång erfarenhet är ett bra utgångsläge både i jobbsökandet och löneförhandlingen.

− Under själva anställningsprocessen är det viktigt att inte komma med sitt löneanspråk för tidigt. Först ska du se till att få total koll på vad de har för behov, så att du kan hänvisa till det när du motiverar din lön, säger Akavias förhandlare Anna Westling. Hon betonar att ansvaret för att lönen ska bli rätt i slutändan vilar på arbetsgivaren.

− Om lönen sätts fel kommer medarbetaren inte vara nöjd och det är inte bra, det förstår seriösa arbetsgivare, säger hon och förklarar: 

− Lönen måste ligga i linje med ansvaret för den aktuella tjänsten, annars kommer den nya medarbetaren inte bli långvarig.   

Förmåner i stället för högre lön

Om du inte får den lön du hoppades på kan du försöka förhandla till dig något annat i stället. Tjänstebil, en extra semestervecka, städhjälp eller busskort? Det är viktigt att ni skriver avtal. Annars kanske förmånen försvinner om chefen ångrar sig eller om ledningen byts ut. Det kan också vara bra att veta att en löneförhöjning ofta är mer fördelaktig på sikt än en förmån.

Funderar du på att ta steget till att bli chef kan det vara bra att veta att löneläget är bättre om du byter arbetsgivare än om du klättrar inom organisationen där du redan jobbar.

− Om du är anställd sedan tidigare kan arbetsgivaren se det som att de redan har dig på kroken. Då finns en risk att lönen inte höjs så mycket även om du får mycket mer ansvar, säger Anna Westling.

Om du som erfaren medarbetare får ett erbjudande om att bli chef ska du stanna upp och ta en ordentlig titt på vad erbjudandet innebär, tycker hon. Det är viktigt att få en bild av vilket ansvar som kommer med tjänsten, för det ska påverka lönen. Kommer du till exempel att ha personalansvar och arbetsmiljöansvar? Då ska lönen upp.

– Det är lätt att bli smickrad när man får ett erbjudande om att bli chef, men innan du tackar ja är det viktigt att ta reda på vad det är du ger dig in i. Undersök vilket stöd du kan få, så att du får rätt förutsättningar att lyckas i ditt nya uppdrag, säger Anna Westling.