Löneguide: När familjen växer

Babymassage, sångstund på ­öppna förskolan och oändliga barnvagnspromenader. Du är helt inne i bebis­bubblan och jobbet känns avlägset. Vaddå lönerevision?

Din lön ska utvecklas även under tiden du är föräldraledig. Om chefen säger att hen inte kan höja din lön eftersom du inte har varit på plats, har hen fel. Du ska inte missgynnas på grund av att du är föräldraledig och om din lön stagnerar kan det röra sig om diskriminering.

− De flesta chefer känner till att föräldra­lediga ska vara med i lönerevisionen, men inte alla, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia.

Även om du är föräldraledig ska du erbjudas ett lönesamtal och du ska följa din lönekurva. Anna Westling tror att det är bra att hålla lite kontakt med arbetsgivaren under föräldra­ledigheten, i synnerhet mot slutet.

− Hör av dig till chefen, så att du vet vad det är du ska komma tillbaka till. Vad har hänt på arbetsplatsen? Har dina arbetsuppgifter förändrats på något sätt? Det är bra att vara lite på och visa att du är engagerad, säger hon.

 

"Några praktiska åtgärder kan vara att se till att man schemalägger möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn eller att låta medarbetare arbeta hemifrån."

Att få barn innebär inte bara att du är borta från jobbet under själva föräldraledigheten. Du får nog räkna med att det blir en del snoriga näsor och vab-dagar de närmsta åren.

Både föräldraledighet och vab ger en sänkt inkomst här och nu, men påverkar också din lön och din karriär på sikt. Sacos rapport Föräldraskap och karriär visar att om man tar ut 100 vab-dagar under barnens uppväxt minskar chanserna att bli chef med så mycket som 30 procent.

Det är ofta kvinnor som tar det största ansvaret under småbarnsåren, och det gör att kvinnor riskerar att halka efter i karriär- och löneutveckling. Förra året tog män i Sverige bara ut 30 procent av föräldraledighetsdagarna och fyra av tio vab-dagar, enligt statistik från Försäkringskassan.

− Att dela ansvaret jämt under småbarnsåren är jätteviktigt, säger Sara Jonasson Ginters, mångfalds- och jämställdhetsexpert på Lönelotsarna.

Hon ser att många arbetsgivare kan göra mycket mer för att underlätta ett jämställt uttag av föräldraledighet och vab.

− Det handlar till exempel om att bygga arbetsmiljöer där det är lika accepterat för pappor som för mammor att vara hemma. Några praktiska åtgärder kan vara att se till att man schemalägger möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn eller att låta medarbetare arbeta hemifrån, säger hon.

Om det ändå blir så att den ena föräldern tar ett större ansvar hemma kan denne kompenseras genom att den andra föräldern för över sin premiepensionsrätt. Det kan man göra via Pensionsmyndig­hetens hemsida, om man är gifta eller registrerade partners.