IT-säkerhetsexperten: Ställ krav på arbetsgivaren

På våra arbetsplatser finns i regel en säker och kontrollerad infrastruktur. I våra hem ser det ofta helt annorlunda ut. Informationssäkerhetsexperten Rose-Mharie Åhlfeldt vid Högskolan i Skövde tipsar om hur du skapar en trygg och säker IT-miljö.

Coronakrisen har vänt upp och ned på vår tillvaro. Vi har gått från att sitta på kontor till att jobba hemifrån.

– Generellt verkar den övergången gått ganska smidigt i och med att alla är så införstådda med att detta måste göras. Det som inte alla tänker på dock är att det finns många utmaningar i samband med övergången till arbete på distans, inte minst säkerhetsutmaningar, säger Rose-Mharie Åhlfeldt som är biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde till forskning.se.

Nyligen släppte MSB en checklista för den som arbetar i hemmet. Den innehåller tips om vad vi bör tänka på när vi hanterar information under vårt eget tak, allt ifrån att se över sin internetuppkoppling till att tänka på vilka som kan lyssna på dina videomöten med kollegorna.

– Sunt förnuft kan man tycka. Men faktum är att det kanske inte är så enkelt för en medarbetare att veta vilka åtgärder som behöver göras. Många arbetsgivare har exempelvis inte tagit fram några klara riktlinjer för vilken uppkoppling som gäller mellan bostad och arbetsgivarens IT-miljö. Vilka krav ska ställas på hemmanätverket? Medarbetaren bör veta vad som gäller men hur lätt är det om inte riktlinjerna är framtagna?

Britt-Mharie Åhlfeldt konstaterar att mycket därför lämnas åt medarbetaren själv att göra bedömningar. Samtidigt varnar Säpo för att cybersäkerhetshoten ökar i takt med att allt fler jobbar hemifrån. Det varnas också för säkerhetsbrister i videokonferensprogram som är vanliga vid distansmöten vilket kan leda till att känslig information kommer i fel händer.

– Med andra ord, inte lätt att göra rätt för en medarbetare som hastigt har fått ta med sig hela arbetet hem till bostaden. Hur ska man agera då? Ja, självklart lyssna och utgå från de råd som ändå ges. De är bra och tänkvärda men ställ även krav på din arbetsgivare att få den information du behöver om vad som tekniskt måste göras för att säkerställa hemmiljön.