Högre löneökningstakt förra året

De svenska lönerna ökade med 2,6 procent 2019. Det innebär en högre löneökningstakt jämfört med 2018.

Enligt Medlingsinstitutets bearbetning var löneökningarna i december 2,6 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,5 procent och för offentlig sektor 2,8 procent. Kommunerna hade samma månad den högsta löneökningstakten: 2,9 procent.

Sedan 2013 har svenska löner ökat med cirka 2,5 procent varje år. Under perioden har löneökningar i centrala avtal legat på omkring två procent. Med andra ord har påslagen i de lokala lönebildningarna varit ganska små.

– Den reala löneutvecklingen (lönens köpkraft) de senaste åren har varit den lägsta sedan 2010, då löneutvecklingen hölls tillbaka av den djupa lågkonjunkturen efter finanskrisen. De senaste årens högkonjunktur har i viss mån medfört högre inflation medan den nominella löneutvecklingen inte har påverkats nämnvärt, vilket medfört lägre reala löneökningar. Men reallönen i Sverige har ändå ökat varje år sedan mitten av 1990-talet, säger Valter Hultén som är ekonom på Medlingsinstitutet.