Hbtq-personers arbetsmiljö ska kartläggas

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, får i uppdrag att sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Fokus sätts på transpersoner.

Syftet är att först hämta in och sedan sprida samlad kunskap till arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Mynaks uppdrag från regeringen ska utföras i dialog med Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt olika organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

Senast 30 juni nästa år ska Mynak inkomma med en delredovisning av kartläggningen till Arbetsmarknadsdepartementet, och slutredovisningen sker 30 juni 2022.

Mynak får i år disponera högst 2 500 000 kronor för genomförandet av sitt uppdrag.