Färre sjukskrivna för psykisk ohälsa

Under 2019 minskade sjukskrivningarna i Sverige. Antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa minskade med 8 procent, visar en rapport från Försäkringskassan.

Antalet nya sjukfall minskade från 520 000 år 2018 till 497 000 förra året. Enligt Dagens Nyheter handlar minskningen främst om att färre personer under 30 år samt arbetslösa ansökte om sjukpenning i fjol.

Även vad gäller psykisk ohälsa går sjukskrivningarna ned. Mellan 2010 och 2016 ökade andelen kraftigt och har sedan dess utgjort en tredjedel av alla nya sjukfall och ungefär hälften av alla pågående fall, enligt rapporten. Förra året minskade nya sjukskrivningar för psykisk ohälsa med 8 procent. Det gäller dock inte för åldersgruppen under 30 år där antalet långtidssjukskrivna ökar.

– Psykisk ohälsa är det som generellt skapar mest kostnader inom försäkringssystemet och som är mest bekymmersamt, säger Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidwall till DN.

Enligt Lidwall är psykisk ohälsa ofta kopplad till arbetsmiljö. Han säger att risken att drabbas är störst för anställda inom exempelvis vård, skola och omsorg.