Facklig hjälp på drop in

I vår digitaliserade arbetsmarknad kan det vara svårt att nå ut till medlemmar. Akademikerföreningen på Folksam prövade en ny idé: drop in-tider. "De fackliga frågorna har kommit upp på agendan och fler har valt att engagera sig. Det har gett ett jättebra resultat", säger Mathias Förström som är ordinarie ledamot.


Under nästan hela
sitt arbetsliv har Mathias Förström varit med i facket.

– Jag var inte det när jag började jobba som 19-åring, men så träffade jag en fackligt aktiv på mitt första jobb som sålde in fördelarna, berättar han.

I dag jobbar han på Folksam som prisanalytiker för sakförsäkringar. Ungefär fem till tio procent av sin arbetstid lägger han på det fackliga arbetet.

– Viktigast nu är arbetsmiljö både för den enskilda medarbetaren och företagets lönsamhet, säger han och pekar på fördelarna när företag går bra.

– De ser till att ha en väldigt bra arbetsmiljö och det får människor att arbeta bättre.

För fyra år sedan fick han chansen att sitta med i den fackliga styrelsen i akademikerföreningen som har ungefär 430 medlemmar. I dag är han ordinarie ledamot och medlemsansvarig.

– Det är otroligt givande, säger han, men förklarar att det med dagens arbetsmetoder är svårare för facket att synas.

– Förr gick man mer runt och pratade med varandra, men i dag sitter alla framför sin egen dator.

För att bli mer synlig införde akademiker­föreningen på Folksam så kallade drop in-tider.

– Det gör att medlemmarna kan komma utan föranmälan. Jag skickar ut inbjudan via mejl när det finns chans att komma in till oss. Tiderna läggs ofta på morgonen så att medlemmarna kan titta in före arbetstid. Utöver det kan de också mejla in frågor eller synpunkter när de vill.

– I synlighet har det här gett ett jättebra resul­tat. Vi vill ha så låg tröskel som möjligt för att man ska kunna höra av sig, säger han och berättar att han upplever att akademikerföreningen lättare når både nya och gamla medlemmar genom drop in-tiderna. Tidigare har det varit svårt att få medlemmar till styrelsen, men efter att systemet infördes har fler valt att engagera sig.

– Vi har haft folk som tittat in och haft så bra idéer, och då har vi frågat om de vill engagera sig mer och på den vägen är det, förklarar han.

Inom den närmaste tiden står Folksam inför ett digitaliseringsarbete. Företaget vill nå den yngre målgruppen som inte tycker att det är lika självklart att de måste ringa in till företaget för att få hjälp.

– Det är en jättestor satsning där vi måste komma ut på de ungas plattform, men den gör inte att jag oroar mig för våra medlemmar, tvärtom, säger
Mathias Förström och fortsätter:

– Det här är en fördel för oss, för det innebär att Folksam vill anställa fler akademiker.