Experten: Tidsbrist hotar IT-säkerheten

Förra året inträffade digitala intrångsförsök var 39:e sekund. Det går att skydda sig - men många företag och organisationer släpar efter med IT-säkerheten på grund av höga krav och tidsbrist, menar cybersäkerhetsexperten Carolin Runnquist.

I dag är vi fullständigt beroende av digitaliseringen. Den medför mycket gott säger Carolin Runnquist: Vi kan göra saker effektivare, smartare, och hitta nya lösningar på problem.

– Men man måste förstå att det medför nya typer av sårbarheter. Eftersom kraven på leverans är så enormt höga från kunder och medarbetare så hinner inte, prioriterar inte, eller förstår inte organisationerna säkerhetsaspekterna kopplat till det, säger Carolin Runnquist, som i dag basar över Swedbanks digitala kanaler och är aktuell med boken Att leda i kris – skapa förtroende i en komplex värld.

 

 

"Jag tycker mig se att man inte bara går på de stora företagen längre utan även mindre verksamheter"

Att digitaliseringen ständigt är satt under attack vittnar statistiken om. Antalet DDoS-attacker (överbelastningsattacker) i världen har de två senaste åren ökat med 500 procent. Globalt skedde ett intrångsförsök var 39:e sekund förra året.

– Vissa branscher är extra utsatta. Men jag tycker mig se att man inte bara går på de stora företagen längre utan även mindre verksamheter. Man förstår att dessa inte har en stor budget för datasäkerhet eller kanske inte är lika proaktiva.

Hur ser säkerhetsläget ut i Sverige?
–  Att svara generellt är väldigt svårt. Men det är gott för flera branscher där det måste vara det utifrån regelverksskäl. Exempelvis banker och elbolag, men även vissa myndigheter, är väldigt bra på IT-säkerhet.

– Många bolag arbetar med behörighetshantering i någon utsträckning men är inte alltid bra på att följa upp när någon slutar eller byter roll. Det är ganska få som gör ”misstag” av illvilja utan det handlar ofta om att man inte förstått att det fanns en sårbarhet.