Fråga experten: Får arbetsgivaren dra in bonusen?

Fråga: På mitt jobb har vi alltid tilldelats en årlig bonus efter verksamhetsårets slut. På ett möte häromveckan berättade vår chef att vi inte får någon bonus det här året. Jag blir såklart upprörd och får god lust att säga upp mig. Det går inte att känna annat än att jag blivit snuvad på belöningen för hårt slit. Är det lagligt av arbetsgivaren att göra på det här viset?

Svar: Bonus, provision, prestationslön … kärt barn har många namn men går allt som oftast under benämningen rörlig lön. Rörlig lön är något som varierar över tid och i huvudsak bestäms utifrån resultat, dina egna och/eller verksamhetens.

När du ingår en anställning där en del av lönen är rörlig är det viktigt att du säkerställer huruvida den rörliga lönen är fastställd genom ett avtal eller benämns i termer som ”ensidigt utgiven” alternativt ”diskretionär”. De två senare typerna innebär att arbetsgivaren besitter ensamrätt att besluta om utbetalning av rörliga lönedelar ska ske eller inte. Om er bonus är ensidigt utgiven innebär det att den kan utebli om arbets­givaren exempelvis inte anser sig ha råd.

Om rörliga lönedelar utgör en större del av din inkomst bör du försöka avtala fram rätten till att få denna vid bestämda tidpunkter och även hur stor bonusen ska vara. Sådana avtal är lättast att få till i samband med att du ingår en ny anställning. Är du på väg att ingå en ny anställning och vill ha hjälp att granska ett anställningsavtal kan du ta hjälp av vår medlemsrådgivning.