Datastudenter skapar prognosverktyg för coronaviruset

KTH-studenterna Robin Sandström och André Gerbaulet har utvecklat en prognosmodell för covid-19. Det baseras på en etablerad modell för smittspridning. ”Verktyget ger ett matematiskt underlag till beslut”, säger Sandström.

Robin Sandström, masterstudent i optimeringslära och systemteori, och André Gerbaulet, masterstudent i statistisk inlärning och dataanalys, har tillsammans ägnat hundratals timmar åt sitt verktyg. Tanken är att det ska kunna förutse hur olika åtgärder påverkar smittspridningen av coronaviruset i samhället.   

Robin Sandström och André Gerbaulet.

 

De valde en modell som tidigare använts för sars-viruset. Den bygger på att befolkningen delas in i hur många som är mottagliga, exponerade, smittsamma, inlagda på sjukhus, tillfrisknade och befinner sig i karantän.

Med modellen kan man undersöka vilka effekter olika åtgärder får genom att ändra olika parametrar. Därefter räknar modellen ut vilka konsekvenser åtgärderna får.

– Det kan förstås vara svårt att tolka åtgärder, exempelvis om alla skolor stängs. Däremot kan det finnas en etablerad uppfattning om att smittsamheten minskar med hälften om bara hälften går till sina arbeten och då kan vi räkna på ett resultat. Vissa saker är svårare och då behöver vi mer underlag, förklarar Robin Sandström.

När inledde ni ert projekt och hur var läget i landet då?
– Vårt arbete började med att läsa på om olika modeller för att kunna räkna på matematiken. Det är nog snart en månad sedan och vid tidpunkten fanns det ett tjugotal bekräftade corona-fall här. Sedan handlade det om att samla in data för att kunna matcha modeller med mätpunkter i Sverige.

– När man sedan bytte teststrategi fungerade det inte längre att följa bekräftade fall så vi utvecklade en egen modell för att i stället följa de fall som lades in på sjukhus, säger Robin Sandström.

Sandström och Gerbaulet har fått en hel del respons på verktyget från både myndigheter, forskare, professorer och matematiker.

– Det är ett tjugotal som mejlat och visat intresse.

Duon ska arbeta vidare på sitt verktyg med förhoppningen att epidemiologer kommer att använda det för att se hur en smitta sprids rent matematiskt.

– Det finns möjligheter att vidareutveckla modellen med säsongsvariationer, temperaturer, olika åldersgrupper och resor mellan regioner.