Akavias chefsjurist: "Försök hitta konstruktiva lösningar"

Det är mycket som kan kännas oklart när coronaviruset slår mot svenskt arbetsliv och kontorslandskapen börjar gapa tomma. Vad gäller för att jobba hemifrån och vad har arbetsgivaren för ansvar när jag jobbar på distans? Akavias chefsjurist Karin Lundin svarar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade på måndagen stockholmare att jobba hemifrån. Men det innebär inte att arbetstagare har rätt att göra det, förklarar Karin Lundin.

– Man måste komma överens. Det är arbetsgivaren som ytterst bestämmer om du får jobba hemma. Det finns arbetsgivare som inte kan bedriva verksamhet om alla stannar hemma, vissa arbetsuppgifter måste utföras på arbetsplatsen, säger hon.

Om jag är rädd för smitta – till exempel om jag har en partner i riskgrupperna – och arbetsgivaren vill att jag ska vara på jobbet. Vad kan jag göra då?
– Ta upp frågan med arbetsgivaren och försök att hitta lösningar. Kanske behöver du inte åka in till jobbet varje dag?

Hur gör jag om skolorna stänger?
– Du kan inte vabba om inte barnet är sjukt eller smittat. I stället får du försöka jobba hemifrån, ta semester eller föräldraledighet. Arbetsgivaren är bara skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår men inget hindrar arbetsgivaren från att vara mer generös än så.

 

 

"Att sitta vid köksbordet fungerar bra ett par dagar men sedan kanske det börjar slita på ryggen"

Vad har arbetsgivaren för ansvar när medarbetare jobbar hemifrån?
– Förutom att säkerställa en god arbetsmiljö är det att ge tillgång till alla verktyg som arbetstagaren har behov av, exempelvis mobiltelefon och internetuppkoppling. Det är inte säkert att alla har det.

– Men den största frågan handlar om arbetsmiljön. Har du tillräckligt bra belysning, ett skrivbord och en ergonomisk stol? Att sitta vid köksbordet fungerar bra ett par dagar men sedan kanske det börjar slita på ryggen.

Hur säkerställer man en god arbetsmiljö hemma?
– Arbetsgivaren måste prata med de anställda om hur deras individuella förutsättningar ser ut för att arbeta hemifrån. Hemarbetsplatsen ska vara funktionell och ergonomisk. Om arbetstagaren har särskilda behov får man i samråd försöka lösa dessa. Arbetsgivaren kan exempelvis låta arbetstagare ta ergonomiska hjälpmedel och skrivbordsstolen med sig hem.

Kan man som arbetstagare bli tvingad att jobba hemifrån?
– Distansarbete bygger i grund och botten på frivillighet. En arbetstagare som exempelvis jobbar på kontor kan inte plötsligt tvingas att varaktigt börja arbeta hemifrån. Det krävs en överenskommelse med arbetstagaren där villkoren för distansarbetet regleras och arbetsmiljön säkerställs. Men nu handlar det förhoppningsvis om en tillfällig lösning för att minska smittspridning av en pandemi, och då gäller det att snabbt hitta pragmatiska lösningar.

– Om man tidigare har arbetat hemifrån och det har fungerat bra så anser jag inte att man har rätt att vägra i den här situationen. Jag tycker dock att arbetsgivaren hellre bör uppmana anställda att arbeta hemifrån än att beordra dem. Det finns arbetstagare som av olika skäl faktiskt inte kan sitta hemma och jobba och de bör får fortsätta att gå till jobbet så länge de är friska.

Några andra reflektioner du gör kring att en stor mängd anställda i Sverige i dag arbetar hemifrån?
– Vi befinner oss som sagt i en exceptionell situation där man måste försöka hitta konstruktiva lösningar och ha en bra dialog med sin arbetsgivare. Vi rekommenderar att man försöker hålla regelbundna avstämningar i arbetsgruppen eller med chefen. Du kanske också kan ta en fika med kollegorna via Skype?